PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA – prof. Andrea Peleh

 • Kategorija objave:Završni rad

POPIS TEMA ZAVRŠNIH RADOVA

 1. Organizacija i planiranje rada poslovne tajnice u instituciji xy
 2. Radno okruženje i komunikacija tajnice u instituciji xy
 3. Društvena okupljanja i komunikacijske situacije
 4. Aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima
 5. Odnosi s javnošću i medijima
 6. Poslovna tajnica budućnosti
 7. Suvremeni komunikacijski problemi u organizaciji
 8. Odnosi s javnošću i izgradnja imidž
 9. Planiranje, odabir, selekcija i zapošljavanje kadrova u organizaciji xy
 10. Metode vrednovanja rada i stimulacije zaposlenika
 11. Važnost medijacije u komunikacijskom procesu
 12. Uloga glasnogovornika u kriznim situacijama
 13. Ulaganje u uvjete rada i usavršavanje zaposlenika
 14. Tjedni poslovi poslovne tajnice u organizaciji xy
 15. Organizacija i vođenje događaja na primjeru xy
 16. Vođenje dokumentacije i evidencija poslovne organizacije xy
 17.  Organizacija službenog putovanja
 18.  Poslovni bonton u poslovnim organizacijama i državnoj upravi

IZRADILA: Andrea Peleh