Zaključci s 15. sjednice Školskog odbora održane dana 8.9.2022.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 20. lipnja 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke s telefonskih sjednica održanih 27. srpnja (Školski odbor jednoglasno je usvojio polugodišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje Upravne škole Zagreb.) i 25. kolovoza 2022. godine (Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za provedbu jednostavne nabave prema odobrenim sredstvima Grada Zagreba.).

Ad 3) Predsjednik Školskog odbora Ante Babačić upoznao je sve prisutne članove

Školskog odbora s inspekcijskim nalazom Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno, nepuno radno vrijeme – 32 sata tjedno) na radnom mjestu Stručni komunikacijski posrednik/ca s Ivom Jakšić.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno) na radnom mjestu Tajnik/ca školske ustanove s Lanom Martinović.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno) na radnom mjestu Nastavnik/ca matematike s Doris Kuterovac.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme – 33 sata tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Nastavnik/ca povijesti s Nikolom Šajatovićem.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme – 36 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Nastavnik/ca pravnih predmeta (Uvod u državu i pravo; Uvod u imovinsko pravo; Ljudska prava) s Lidijom Kolaković Obradović.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 11 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci) na radnom mjestu Nastavnik/ca ekonomskih predmeta (Gospodarstvo) s Lucijom Ježovita.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Nastavnik/ca ekonomskih predmeta (Praktična nastava) s Lucijom Ježovita.

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca) na radnom mjestu Nastavnik/ca ekonomskih predmeta (Knjigovodstvo; Komunikacija u poslovnoj organizaciji; Osnove ekonomije i prava; Uvod u knjigovodstvo) s Mirnom Kobal Košmrl.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa (rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme) na radnom mjestu nastavnice Hrvatskog jezika i Hrvatskog poslovnog jezika s Lucijom Dovranić, upućene od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti za povećanje satnice nastavnici Evi Gluhak Mušinović.

Ad 7) Školski odbor je nakon detaljne analize tri ponude osiguravajućih kuća jednoglasno donio odluku o izboru Adriatic osiguranja kao osiguravajuće kuće za osiguranje učenika.