Radionica – Psihološki centar Tesa

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Psihološki centar Tesa nudi ciklusi radionica u sklopu projekta “Ruka podrške” namijenjenih učenicima koji trpe vršnjačko nasilje ili koji su pod povećanim rizikom te ostalim učenicima koji žele usavršiti svoje komunikacijske vještine i jačati samopoštovanje.

Kroz 6 radionica subotama radit će u skupini na: JAČANJU SAMOPOUZDANJA I SAMOPOŠTOVANJA, JAČANJU ASERTIVNOSTI,
VJEŽBANJU NENESILNOG RJEŠAVANJA SUKOBA I VJEŽBANJU SOCIJALNIH I KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA.

Sudjelovanje u projektu (radionice, savjetovanje) je besplatno za učenike.
Također, nude i savjetovanje za roditelje učenika koji su uključeni u projekt.
Detaljnije o projektu možete pročitati u privitku.