Zaključci s 14. sjednice Školskog odbora održane dana 20.06.2022.


Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 21. travnja 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na temelju obrazloženog prijedloga ravnateljice.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Školskog odbora Upravne škole Zagreb koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o postupku unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti. Povjerljivu osobu i zamjenika predlaže ravnateljica, nakon objavljenog Poziva na oglasnoj ploči Škole.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.