Obavijest po natječaju za radno mjesto stručni komunikacijski posrednik/ca

  • Kategorija objave:Natječaji

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih molbi na natječaj za radno mjesto stručni komunikacijski posrednik/ca (nepuno radno vrijeme, 32 sata, na određeno – do kraja nastavne godine 2022./2023.) i provedbe selekcijskih postupaka, daje se obavijest kako slijedi.

Izabrana kandidatkinja je Iva Jakšić, bacc.theol.

Nastavi čitatiObavijest po natječaju za radno mjesto stručni komunikacijski posrednik/ca

Zaključci s 14. sjednice Školskog odbora održane dana 20.06.2022.


Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 21. travnja 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na temelju obrazloženog prijedloga ravnateljice.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Školskog odbora Upravne škole Zagreb koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o postupku unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti. Povjerljivu osobu i zamjenika predlaže ravnateljica, nakon objavljenog Poziva na oglasnoj ploči Škole.

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća koji je prethodno dostavljen članovima e-mailom kako bi ga svi mogli pravovremeno proučiti.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Nastavi čitatiZaključci s 14. sjednice Školskog odbora održane dana 20.06.2022.

Prigovor na objavljene rezultate ispita državne mature

U ponedjeljak 12. rujna 2022. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature jesenskoga roka 2021./2022.

Prigovor na objavljene rezultate ispita možete podnijeti u pisanom obliku u prostorijama škole 13. rujna 2022. od 9:00 do 11:00 sati. Obrazac kojeg trebate popuniti i donijeti nalazi se u prilogu.

Napomena: prigovor se treba odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

                                                                                                              Tanja Ivančić, IK

Nastavi čitatiPrigovor na objavljene rezultate ispita državne mature