Upisi 2022./2023. – jesenski rok

  • Kategorija objave:Upisi

Službeni broj slobodnih mjesta Upravnoj školi Zagreb za jesenski upisni rok

Naziv obrazovnog programaTrajanjeBroj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
Poslovni tajnik41
Administrator21

DODATNE PROVJERE ZNANJA iz prvog stranog jezika bit će u utorak 23. kolovoza 2022. u 12 sati (ovu provjeru trebaju obaviti samo oni učenici koji žele odabrati učenje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) kao I. stranog jezika, koji nisu učili najmanje 4 godine u osnovnoj školi.).

Učenici trebaju dostaviti školi pisani zahtjev za polaganje provjere najmanje 3 dana prije polaganja. Provjera stranog jezika obavljena u jednoj školi vrijedi za sve škole.

Svi kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju od 29. kolovoza 2022., u vremenu od 9 do 11 sati, dostaviti osobno u Zbornicu škole sljedeće dokumente:

  1. Upisnica iz sustava srednje.e-upisi.hr   potpisana od strane roditelja i učenika
  2. Potvrda liječnika školske medicine (ne obiteljskog liječnika, niti medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za program u koji se upisuje
  3. Svjedodžba 8. razreda
  4. Domovnica
  5. Rodni list
  6. Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)24. 8. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. 8. 2022. 12h
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao29. 8. 2022.
9-11h
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka1. 9. 2022.