Zaključci s 13. sjednice Školskog odbora održane dana 21.04.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 1. travnja 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Suzane Hitrec za ravnateljicu Upravne škole Zagreb na temelju provedenog natječaja, na vrijeme od 5 (pet) godina s danom 21.7.2022. kad joj istječe prethodni mandat. Odluka o imenovanju nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Školskog kurikuluma.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole.