Obavijest po natječaju za nastavnicu/ka pravne skupine predmeta

Na natječaj se nije prijavio nitko te će se natječaj ponoviti.