RASPORED POLAGANJA PREDMETNIH ISPITA- PRVI, DRUGI I TREĆI RAZRED

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

(1.F)- TALIJANSKI JEZIK
Srijeda 15.06.2022. u 12.25- pisani dio ispita (Dunja Suton)
Petak 17.06.2022. u 13.15- usmeni dio ispita (komisija: Dunja Suton, Olja Jerosimić, Dean Sarapa)

(2.D)- HRVATSKI JEZIK
Petak 17.06.2022. u 10.45- pisani dio ispita (Marija Ćurić)
Ponedjeljak 20.06.2022. u 10.45- usmeni dio ispita (komisija: Marija Ćurić, Eva Gluhak Mušinović, Ivana Marić)

(3.D)- UPRAVNI POSTUPAK
Četvrtak 09.06.2022. u 14.00- pisani dio ispita (Ondina Mesar)
Petak 10.06.2022. u 14.00- usmeni dio ispita (komisija: Ondina Mesar, Zrinska Janković, Ana Sabljak Mostovac)

(2.C)- POSLOVNA PSIHOLOGIJA
Četvrtak 09.06.2022. u 13.15- pisani dio ispita (Renata Turčinović Kramar)
Utorak 14.06.2022. u 13.45- usmeni dio ispita (Renata Turčinović Kramar, Ivana Čepek, Željka Demeterfi Gukov)

(2.C)- ZEMLJOPIS
Petak 10.06.2022. u 14.00- pisani dio ispita (Lidija Perić)
Ponedjeljak 13.06. u 13.40- usmeni dio ispita (Lidija Perić, Mirna Lekić, Željka Demeterfi Gukov)

(2.C)- ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ
Ponedjeljak 13.06.2022. u 12.00- pisani dio ispita (Ivana Čepek)
Utorak 14.06.2022. u 13.20- usmeni dio ispita (Ivana Čepek, Renata Turčinović Kramar, Željka Demeterfi Gukov)

(2.C)- TALIJANSKI JEZIK
Srijeda 15.06.2022. u 12.25- pisani dio ispita (Dunja Suton)
Petak 17.06.2022. u 13.15- usmeni dio ispita (komisija: Dunja Suton, Olja Jerosimić, Željka Demeterfi Gukov )

Predmetni ispiti su komisijski ispiti i trebaju se prijaviti u referadi u srijedu 08.06.2022.
Svi predmetni ispiti sastoje se od pisanog i usmenog dijela ispita. Da bi se predmetni ispit položio s uspjehom, učenik mora pristupiti i pisanom i usmenom dijelu ispita. Ako učenik ne pristupi ispitu, zaključuje se negativna zaključna ocjena.
Učenici koji polažu predmetne ispite trebaju doći ispred zbornice 10 minuta prije termina pisanja ili usmenog odgovaranja te tamo pričekati predmetnog profesora/ komisiju.