Strani jezici i izborni predmeti

Učenici u zanimanjima Poslovni tajnik i Upravni referent obvezno uče dva strana jezika. 

Za prvi strani jezik učenici biraju između Njemačkog i Engleskog jezika. Prvi strani jezik u pravilu je jezik koji se osam godina učio u osnovnoj školi.

Učenici koji biraju Njemački jezik kao prvi strani jezik, za drugi strani jezik moraju izabrati Engleski jezik.

Učenici koji biraju Engleski jezik kao prvi strani jezik, drugi strani jezik biraju između Njemačkog jezika i Talijanskog jezika.

U sustavu je obvezno izabrati jedan prvi strani jezik i jedan drugi strani jezik.

Moguće je, ako želite, izabrati Latinski jezik kao izborni predmet.

Učenici u zanimanju Administrator uče samo jedan strani jezik i to je Engleski jezik.

VJERONAUK/ETIKA

Molimo sve pristupnike da u sustavu označe žele li učiti Vjeronauk ili Etiku. Obavezno je opredijeliti se za jednu opciju.

Upravna škola Zagreb