Provjera predznanja stranog jezika za upis u 1. razred

Provjera predznanja stranog jezika za upis u 1.razred

NAPOMENA: ovu provjeru trebaju obaviti samo oni učenici koji žele odabrati učenje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) kao I. stranog jezika, koji nisu učili najmanje 4 godine u osnovnoj školi.

Provjera predznanja stranog jezika (engleskog i njemačkog) za upis u 1. razred provest će se 30. lipnja 2022. u 12:00 sati.  
Provjera predznanja stranog jezika (engleskog i njemačkog) za kandidate s teškoćama u razvoju provest će se 23. lipnja 2022. u 12:00 sati.


Učenici trebaju dostaviti školi pisani zahtjev za polaganje provjere najmanje 3 dana prije polaganja.
Provjera stranog jezika obavljena u jednoj školi vrijedi za sve škole.