Zaključci s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 01.04.2022.

Zaključci s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 01.04.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 25. ožujka 2022. godine. 

Ad 2) Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Antonijom Fiket na radnom mjestu nastavnice ekonomskih predmeta (na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, puno radno vrijeme).

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Andreom Ećimović na radnom mjestu nastavnice pravne grupe predmeta (na neodređeno, nepuno radno vrijeme).

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Vesnom Rukavinom Kovačević na radnom mjestu nastavnice kompjutorske daktilografije (na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, puno radno vrijeme).

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijom Petrinšak na radnom mjestu administrativne radnice (puno radno vrijeme, neodređeno).

Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o neizboru kandidata po provedenom natječaju za radno mjesto tajnika/ce školske ustanove.

Članovi Školskog odbora informirani su da će se natječaj za radno mjesto nastavnika matematike (na određeno do povratka privremeno nenazočne zaposlenice, nepuno radno vrijeme) ponoviti.

Ad 3) Članovi Školskog odbora detaljno su upoznati sa sadržajem Rješenja o inspekcijskom nadzoru Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je dostavljeno Upravnoj školi Zagreb.

Ad 4) Predsjednik Školskog odbora Ante Babačić upoznao je članove da su Zbor radnika, Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja donijeli Zaključke sa stajalištem da se za ravnateljicu izabere kandidatkinja Suzana Hitrec. Predsjednik Školskog odbora upoznao je članove Školskog odbora o broju članova Nastavničkog vijeća, Zbora radnika i Vijeća roditelja koji su bili prisutni na sjednicama sva tri tijela, o broju važećih i nevažećih glasačkih listića te o broju glasova koje je dobila kandidatkinja Suzana Hitrec. Članovima Školskog odbora predočeni su Zaključci Povjerenstva za zauzimanje stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice od sva tri navedena tijela škole iz čega su vidljivi navedeni podaci.

Ad 5) Kandidatkinja Suzana Hitrec predstavila je članovima Školskog odbora svoj program rada za mandatno razdoblje.

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju da se za ravnateljicu Upravne škole Zagreb izabere Suzana Hitrec. Odluka o imenovanju će se dostaviti Ministru znanosti i obrazovanja sa zahtjevom za davanje prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljice.