Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Upravne škole Zagreb

Upravna škola Zagreb

Prilaz baruna Filipovića 30

KLASA: 112-01/22-03/01

URBROJ: 251-283/1-22-12

Zagreb, 26. travnja 2022.

n/p Kandidatima natječaja/

      Svima

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Upravne škole Zagreb

Prema natječaju za imenovanje ravnatelja/ice škole koji je raspisan u vremenskom periodu od 11. do 21. ožujka 2022. godine i objavljen u „Narodnim novinama“ br. 32/22 i na mrežnoj stranici škole, Školski odbor Upravne škole Zagreb proveo je postupak imenovanja ravnatelja/ice sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i odredbama Statuta Upravne škole Zagreb.

Na sjednici održanoj dana 01. travnja 2022. godine Školski odbor Upravne škole Zagreb razmotrio je pisane zaključke Nastavničkog vijeća, Zbora radnika i Vijeća roditelja sa zauzetim stajalištem o kandidatkinji za imenovanje ravnatelja/ice te je donio Odluku o imenovanju profesorice Suzane Hitrec ravnateljicom Upravne škole Zagreb.

Odluka o imenovanju ravnateljice dostavljena je ministru na davanje suglasnosti dana 04. travnja 2022. godine. Suglasnost ministra nije uskraćena u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću te se smatra da je suglasnost dana. U skladu s navedenim, Odluka o imenovanju profesorice Suzane Hitrec ravnateljicom Upravne škole Zagreb stupila je na snagu.

Predsjednik Školskog odbora

________________________

        Ante Babačić, prof.

Dostaviti:        

  1. Oglasna ploča/ školska mrežna stranica
  2. Školski odbor
  3. Tajništvo