Obavijest po natječaju za radno mjesto administrativni/a radnik/ca

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto administrativni/a radnik/ca (puno radno vrijeme, neodređeno) i provedbe selekcijskih postupaka, daje se obavijest kako slijedi.

Izabrana kandidatkinja je Marija Petrinšak struč. spec. oec..