Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora održane dana 25.3.2022.

Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora održane dana 25.3.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 7.

ožujka 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao zaključke s telefonske sjednice održane dana 14. ožujka 2022. godine. Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Upravne škole Zagreb.

Ad 3) Ravnateljica Suzana Hitrec obavijestila je nazočne članove da je u školi proveden inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 2. ožujka 2022. U inspekcijskom nadzoru uočene su brojne pogreške i propusti iz područja nadležnosti tajnika škole pa je tim povodom tajniku dana 3. ožujka 2022. izrečena opomena pred otkaz, tj. pisano je upozoren na obvezu iz radnog odnosa i ukazano mu je na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze. Ravnateljica će od Ministarstva znanosti i obrazovanja tek dobiti pisano rješenje o provedenom inspekcijskom nadzoru i na idućoj sjednici Školskog odbora detaljno će upoznati sve članove s nepravilnostima navedenima u rješenju.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće o stanju sigurnosti, provedbi preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.

Ad  5) Predsjednik Školskog odbora Ante Babačić otvorio je pristigle prijave na Natječaj za izbor ravnatelja/ice koji je bio objavljen na mrežnim stranicama škole i NN br. 32/22 od 11.3.2022. Na Natječaj je pristigla jedna prijava koja je zaprimljena u zatvorenoj omotnici s nadnevkom 17.3.2022. Prijavu je poslala aktualna ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec. Prijava je poslana uz svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta natječaja, kao i dodatnih kompetencija.

Ad  6)  Školski odbor jednoglasno je utvrdio Izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja/ice s kandidatkinjom Suzanom Hitrec kao jedinim kandidatom nakon što je utvrđeno da ispunjava sve propisane uvjete natječaja. Kandidatkinja Suzana Hitrec predstavit će svoj program na Nastavničkom vijeću i Zboru radnika u srijedu 30. ožujka 2022., a na Vijeću roditelja program će predstaviti u četvrtak 31. ožujka 2022., dok će se predstavljanje na Školskom odboru održati u petak, 1. travnja 2022.