Zaključci s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 7.3.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 15.

veljače 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao zaključke s telefonske sjednice održane dana 17. veljače 2022. godine. Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o neizboru prema natječaju za posao objavljenom 2. veljače 2022. (nastavnik/ica pravne grupe predmeta – na neodređeno/nepuno radno vrijeme).

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio financijsko izvješće za 2021. godinu.

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće o radu ravnateljice u tekućem petogodišnjem mandatu.

Ad 5) Školski odbor je utvrdio tekst Natječaja i donio jednoglasnu Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole. Navedeni Natječaj je u privitku ovog Zapisnika. Natječaj će se objaviti u petak, dana 11.03.2022. u Narodnim novinama, na školskoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Prijave na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole zaprimat će se u vremenu od 11. do 21. ožujka 2022. godine, a iduća sjednica Školskog odbora održat će se 25. ožujka 2022. s početkom u 17:30 sati i na toj sjednici će se otvarati pristigle prijave na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.