Zaključci s 9. sjednice Školskog odbora održane dana 15.2.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 7. veljače 2022. godine.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Anji Mihajlović i Ivani Cvijović Javorina.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Nikole Šajatovića na radnom mjestu nastavnika povijesti na određeno nepuno radno vrijeme i preraspodjelu satnice za nastavnicu zemljopisa.