Zaključci s 8. sjednice Školskog odbora održane dana 7.2.2022.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik s prethodne sjednice održane dana 22.12.2021.

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je odobrio neplaćeni dopust Sanji Cetinjanin Thes u razdoblju od 5.3.2022. do 3.6.2022. Školski odbor je većinom glasova, uz jedan suzdržani, odobrio neplaćeni dopust Moniki Mišolić u razdoblju od 28.3.2022. do 3.6.2022.

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Antonia Shale na radnom mjestu nastavnika engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme.