OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Upravna škola Zagreb

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30

Zagreb, 02.03.2022.

Klasa: 112-01/22-01/08

Urbroj: 251-283/01-22-1

Upravna škola Zagreb poništava natječaje kako slijedi.

– za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografija objavljen dana 11.02.2022,

– za radno mjesto profesor ekonomske grupe predmeta objavljen dana 11.02.2022,

– za radno mjesto administrativni radnik objavljen dana 11.02.2022,

– za radno mjesto profesor pravne grupe predmeta objavljen dana 17.02.2022.