Obavijest po natječaju za radno mjesto profesora povijesti i zemljopisa

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora povijesti na određeno i nepuno radno vrijeme i provedbe selekcijskih postupaka (praktične provjere sposobnosti i razgovora) daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Nikola Šajatović, magistar edukacije povijesti.

Nakon razmatranja natječajne dokumentacije na natječaj za radno mjesto nastavnik/ica zemljopisa na određeno nepuno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Po natječaju nije bilo odaziva.