Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2021./2022.

Od 1. prosinca 2021. godine u 12.00 sati počinju prijave ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2022. godine u 12.00 sati.

Važno je pratiti naslovnicu mrežne stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr  na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije kao i važni datumi i rokovi.