Zaključci sa 6. sjednice Školskog odbora održane dana 10.12.2021.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Arniju Barišiću,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Vulamom na radno mjesto administrativnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme.