POPIS TEMA I UČENIKA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK školska godina 2021./2022.

 • Kategorija objave:Završni rad

POPIS TEMA I UČENIKA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA
U ZANIMANJU POSLOVNI TAJNIK
školska godina 2021./2022.

Stručno područje: Tajničko poslovanje

 1. Verbalna i neverbalna komunikacija   (M.Z.)
 2. Ulaganje u uvjete rada i usavršavanje ljudskih potencijala ( G.T.)
 3. Radno okruženje tajnika/tajnice  (J.V.)
 4. Odnosi s javnošću i protokol u županijama, gradovima i općinama (K.T.)
 5. Poslovni bonton (M.A.)
 6. Odnosi s javnošću (I.L.)
 7. Poslovna etika, odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje (E.B.)
 8. Odnosi s medijima (A.B.)
 9. Aktivno slušanje (M.J.)
 10. Priprema i organizacija sastanaka (K.V.)
 1. Konferencija za novinare (K.Ć.)

Mentorica: Antonija Fiket, dipl. oec.