Plan provedbe obrane završnog rada

Dragi maturanti,

u nastavku se nalazi detaljan plan obrane završnog rada za ovu školsku godinu.