Teme za izradbu završnog rada – Tajničko poslovanje (Ivana Licht)

  • Kategorija objave:Završni rad

TAJNIČKO POSLOVANJE – 4.a

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNIH RADOVA

1. Verbalna i neverbalna komunikacija

2. Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje

3. Odnosi s javnošću na primjeru tvrtke „X“

4. Odnosi s medijima

5. Konferencija za novinare

6. Planiranje, odabir i selekcija ljudskih potencijala

7. Uvjeti rada i usavršavanje zaposlenika

8. Metode vrednovanja rada i stimulacije zaposlenika

9. Odnosi s javnošću i protokol u županijama, gradovima i općinama

10. Poslovni sastanci

11. Karakteristike i osobine tajnika/ce

12. Uredsko poslovanje javne uprave

13. Računovodstveni poslovi u radu tajnika/ce

14. Poslovni bonton

15. Pravila ophođenja

16. Planiranje društvenih okupljanja

17. Važnost planiranja u organizaciji rada

18. Radno okruženje tajnika/tajnice

19. Neformalna komunikacijska mreža

20. Krizno komuniciranje

Mentorica: Ivana Licht, mag.oec.