PRIJEDLOG TEMA ZA PISMENU OBRADU PRAKTIČNOG ZADATKA U ZANIMANJU ADMINISTRATOR

  • Kategorija objave:Završni rad

PRIJEDLOG TEMA ZA PISMENU OBRADU PRAKTIČNOG ZADATKA
U ZANIMANJU ADMINISTRATOR
školska godina 2021./2022.

1.Organizacijska struktura
2.Radna mjesta i uvjeti rada
3.Poslovni bonton
4.Organizacija uredskog poslovanja
5.Evidentiranje i odlaganje pisanih poslovnih komunikacija
6.Uredska oprema
7.Vještina prezentiranja
8.Oblikovanje i izrada pisanih poslovnih komunikacija
9.Faze poslovnog komuniciranja i pisane poslovne komunikacije
10.Pisane poslovne komunikacije u fazi zaključivanja kupoprodajnog posla
11.Organizacija sastanaka i vođenje zapisnika
12.Planiranje, odabir i selekcija ljudskih potencijala
  

Mentorica: Antonija Fiket, dipl. oec.