Teme za završni rad iz Radnog prava

 • Kategorija objave:Završni rad

Dragi maturanti,

u nastavku je popis prijedloga za teme završnog rada iz Radnog prava.

 PRIJEDLOG  TEMA  ZA  ZAVRŠNI  RAD

Šk.god. 2021./2022. 

      RADNO  P R A V O

 1. Zasnivanje radnog odnosa
 2. Diskriminacija u radnom odnosu
 3. Povijest radnog prava
 4. Radno vrijeme
 5. Odmori i dopust
 6. Načini prestanka radnog odnosa
 7. Sindikati i udruge poslodavaca
 8. Štrajk
 9. Mirovinsko osiguranje
 10. Zdravstveno osiguranje

                                                                           Mirela Markota