Fraktalna mrežaonica

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Fraktalna mrežaonica:

Izvannastavna aktivnost za sve učenike koji žele zaroniti u svijet nesvjesnog kroz boje i crtanje duge neprekinute linije ili se samo umjetnički izraziti na posve nov način.

Održavanje: svaki petak u čitaonici, 13:15-13:55