Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.09.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Snježane Rakonić na radnom mjestu administrativnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2020./2021. školsku godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2021./2022. školsku godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za 2021./2022. školsku godinu,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Irene Klemenić na radnom mjestu spremačice na određeno puno radno vrijeme,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio dopunu odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu kojom je Anita Matijević imenovana za člana povjerenstva iz reda dionika škole.