Natječaj za radna mjesta

Zagreb, 13.09.2021.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

  • stručni komunikacijski posrednik u nastavi, 1 izvršitelj, 30 sati tjedno, određeno do kraja nastavne godine, rad na ugovor o djelu, potrebno zvanje: SSS (završena četverogodišnja srednja škola)
  • spremačica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja, uvjet probnog rada u trajanju tri (3) mjeseca, potrebno zvanje: NKV (završena osnovna škola)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Provođenje selekcijskih postupaka (praktična provjera sposobnosti i razgovor s kandidatima) za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi. Selekcijski postupak (razgovor sa kandidatima) za spremačicu.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike svjedodžbe, domovnice i rodnog lista, potvrda o radno pravnom statusu i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati isključivo na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.