Sufinanciranje prijevoza

Dragi roditelji i učenici,

rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje međumjesnog i mjesnog prijevoza je 20. rujna 2021.
Zahtjev možete poslati putem maila na: usz.referada@gmail.com ili doći u učeničku referadu.

Potvrde su gotove u roku od 2 dana zbog procjena prava za sufinanciranje i izrade potvrda.

Mihaela Mamić
Učenička referada