Oslobođenje od nastave tjelesne i zdravstvene kulture

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Svi učenici koji traže primjereni oblik nastave TZK-a ili oslobođenje od nastave TZK-a trebaju napisati molbu Nastavničkom vijeću u kojoj traže potpuno ili djelomično oslobođenje od nastave na određeno vrijeme (prvo polugodište) ili za čitavu školsku godinu. Molbu (s naznakom u kojem je učenik razrednom odjelu) i popratnu liječničku dokumentaciju na osnovu koje traže oslobođenje potrebno je do 22. rujna 2020. donijeti u ured pedagoginje i edukacijske rehabilitatorice.