Zaključci sa 4. sjednice Školskog odbora održane dana 07.09.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 06.09.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Ivanu Marić na radnom mjestu profesora tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno puno radno vrijeme, za Antoniju Fiket na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na određeno puno radno vrijeme i za Ivanu Licht na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na određeno nepuno radno vrijeme.