Zaključci sa 3. sjednice Školskog odbora održane dana 06.09.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 10.05.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke i zaključke sa telefonskih sjednica kako slijedi.

Školski odbor donio je odluku o davanju suglasnosti za radove na sanaciji športske dvorane u iznosu od 86.431,25 kuna,
Školski odbor usvojio je Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Upravne škole Zagreb te se u članku 10. stavak 1. Statuta dodaje djelatnost strukovnog obrazovanja odraslih,
Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli rezultata sa 31.12.2020. godine,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2021. godine,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se u članku 10. stavak 1. Statuta Upravne škole Zagreb dodaje djelatnost strukovnog obrazovanja odraslih,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Anu Peran na radnom mjestu profesora engleskog jezika na određeno vrijeme i za Vesnu Rukavina Kovačević na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije na određeno vrijeme,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za povećanje satnice Nataši Nedeljković na puno radno vrijeme i Evi Gluhak na 18 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada,

Ad 8) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku da se prihvati ponuda Adriatic osiguranja sa iznosom godišnje premije od 30,00 kuna po učeniku.