Dopunski rad za učenike završnih razreda

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA (4.C, 4.D, 4.E, 4.F)

PREDMET/NASTAVNIKTERMINI ODRŽAVANJA
HRVATSKI JEZIK, Ćurić M.Četvrtak 27.05.2021.: 15.20 – 16.00 (2 sata) Petak 28.05. 2021.: 16.05 – 17.40  (2 sata) Ponedjeljak 31. 05. 2021.: 12.35 – 13.15 (1 sat) Utorak 01.06. 2021.. 11.10 – 13.15  (3 sata) Srijeda 02. 06. 2021.: 11.10 – 12.35  (2 sata)
UPRAVNI POSTUPAK, Mesar O.Četvrtak 27.05.2021.: 10:00 – 12:15 (3 sata) Petak 28.05. 2021.: 9:00 – 11:30  (3 sata) Ponedjeljak 31. 05. 2021.: 8:00 – 11:30 (2 sata)

Zagreb 26.05.2021.