Strani jezici / Vjeronauk / Etika

  • Kategorija objave:Upisi

STRANI JEZICI

Učenici u zanimanjima Poslovni tajnik i Upravni referent obvezno uče dva strana jezika. Za prvi strani jezik biraju između njemačkog i engleskog jezika.

Prvi strani jezik u pravilu je jezik koji se osam godina učio u osnovnoj školi.

Učenici koji biraju njemački kao prvi strani jezik, za drugi strani jezik moraju izabrati engleski.

Učenici koji biraju engleski kao prvi strani jezik, za drugi strani jezik biraju između njemačkog i talijanskog jezika.

U sustavu je obvezno izabrati jedan prvi strani jezik i jedan drugi strani jezik.

Moguće je, ako želite, izabrati latinski jezik kao izborni predmet.

VJERONAUK/ETIKA Molimo sve pristupnike da u sustavu označe žele li učiti vjeronauk ili etiku. Obavezno je opredijeliti se za jednu opciju