Prvi sastanak Vijeća učenika u 2020./2021.

U ponedjeljak, 28. rujna 2020., u 13:30 sati održat će se sastanak VIJEĆA UČENIKA naše škole na vanjskom školskom igralištu.

Dnevni red:

  1. Usvajanje izvješća za šk.god. 2019./2020. (bivši predsjednik VU)
  2. Odabir predsjednice/ka VU (budući član Povjerenstva za kvalitetu)
  3. Školski kurikulum za školsku 2020./2021. godinu
  4. Pravilnik o ocjenjivanju; Planovi za novu školsku godinu

Predsjednik Vijeća učenika Nikola Budor (šk.god. 2019./2020.)