Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora održane dana 10.05.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 31.03.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Martine Žugaj na radnom mjestu profesora engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ružice Andačić i Jasminke Jambrek na radnom mjestu spremačica na određeno puno radno vrijeme,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o promjeni Godišnjeg plana i programa rada škole,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu u sastavu Mirna Lekić, Nataša Nedeljković, Matilda Budimir, Renata Turčinović Kramar, Ana Slonjšek i Jelena Buturac.