Predaja završnog rada

Sukladno Planu provedbe obrane završnog rada (šk. god. 2020./2021.), rok za predaju završnih radova u učeničku referadu je 3. svibnja 2021. do 14:00 sati.