Obavijest za maturante

Dragi maturanti,
ovim putem obavještavamo vas da će se prijave za državnu maturu uskoro zatvoriti.

Do sutra je važno da prijavite ispite državne mature.