Zaključci sa 31.sjednice Školskog odbora održane dana 15.03.2021.

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 18.02.2021,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2020. godinu,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Nevene Sršen na radnom mjestu stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za radove na sanaciji športske dvorane u iznosu od 69.145,00 kuna,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio prijedlog Odluke o dopuni i proširenju djelatnosti Upravne škole Zagreb,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnim programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u razdoblju od 01.09.2020. do 15.03.2021.