Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Molim učenike završnih razreda da ispunjenu i potpisanu prijavnicu za izradbu i obranu završnog rada dostave u učeničku referadu najkasnije 1. travnja 2021. do 14:00 sati. Potpisane i skenirane prijavnice se mogu poslati putem maila: usz.referada@gmail.com .
Prijavnica se nalazi u prilogu i na ormariću ispred učeničke referade.