Obavijest po natječaju za radno mjesto spremačice

 • Kategorija objave:Natječaji

Zagreb, 31.03.2021.

Nakon razmatranja natječajne dokumentacije na natječaj za radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Po natječaju nije bilo odaziva.

Nastavi čitati Obavijest po natječaju za radno mjesto spremačice

4. Oskar točnosti

 • Kategorija objave:Natjecanja

4. ŠKOLSKO NATJECANJE – OSKAR TOČNOSTI

u pisanju na kompjutorskoj tipkovnici = 0,0% pogrešaka u prijepisu 

Rezultati natjecanja u vještini korištenja tipkovnice bez dodatnog ispravljanja i provjera sposobnosti u odnosu na konkurenciju. Na natjecanju sudjelovao 27 učenika u dvije dobne skupine – učenici (13-16 godina) i juniori (17-20 godina).Oskar točnosti osvojio je Ivan Antolović, 4. a – mentorica Celestina Škeljo, kategorija junior s rezultatom 0,03% pogrešaka 380,6 znakova u minuti  što odgovara I. a. klasi. Čestitamo pobjedniku i mentorici!

Natjecanje je održano pod strogim epidemiološkim uvjetima tako da su učenici svakog razreda pisali posebno.

Od svih učenika bit će odabrani najbolji prema ukupnom broju bodova koji će se sljedeći tjedan natjecati na državnom natjecanju.

Rezultate svih učenika pobledajte u priloženom dokumentu.

Nastavi čitati 4. Oskar točnosti

Prijevoz učenika nakon nastave (maturanti)

 • Kategorija objave:Referada

Učenici četvrtih razreda koji ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnog prijevoza, a namjeravaju pisati i braniti završni rad te polagati ispite državne mature, moraju doći u učeničku referadu po novu potvrdu kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje tijekom tog razdoblja.

Nastavi čitati Prijevoz učenika nakon nastave (maturanti)

Povrat sredstava – SAMOBORČEK – ožujak i travanj

 • Kategorija objave:Referada

Molim sve učenice i učenike koji koriste prijevoz Samoborček EU grupe da najkasnije do petka 2. travnja 2021. godine u učeničku referadu dostave:

 1. popunjeni obrazac za povrat sredstava
 2. preslike svih markica za ožujak i travanj
 3. preslika pokazne karte (iskaznice)
 4. IBAN i OIB roditelja potpisnika (osim ako je isti roditelj potpisao u prošlom razdoblju)

Obrazac se nalazi u prilogu ili se može uzeti na ormariću ispred učeničke referade.

Mihaela Mamić
Učenička referada

Nastavi čitati Povrat sredstava – SAMOBORČEK – ožujak i travanj

Obavijest po natječaju za radno mjesto stručni suradnik edukacijski rehabilitator

 • Kategorija objave:Natječaji

Zagreb, 17.03.2021.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme i provedbe selekcijskih postupaka provjere kompetencija i razgovora daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Nevena Sršen.

Nastavi čitati Obavijest po natječaju za radno mjesto stručni suradnik edukacijski rehabilitator

Natječaj za radno mjesto spremačice

 • Kategorija objave:Natječaji

Zagreb, 10.03.2021.Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

– spremačica, 1 izvršitelj, povećani opseg posla, puno radno vrijeme, određeno vrijeme do tri (3) mjeseca, probni rad mjesec dana, potrebno zvanje: NKV završena osnovna škola

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Provođenje selekcijskog postupka (razgovor s kandidatima).

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike svjedodžbe, domovnice i rodnog lista, potvrda o radno pravnom statusu i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

Nastavi čitati Natječaj za radno mjesto spremačice

Projekt Fintelligent

Studentska udruga Financijski klub i njihova projektna skupina „Fintelligent“ s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nastavlja sa svojim uspješnim projektom promicanja financijske pismenosti među učenicima srednjih škola.

Ove školske godine u malo izmijenjenim uvjetima, uz odrađene on-line radionice, učenici 4. a i 4. b razreda su se imali prilike upoznati s novim pojmovima iz područja ekonomije, porezne pismenosti i bankarstva. Osnovni cilj provedenih radionica je osvijestiti mlade i ukazati im na potrebu konstantne edukacije na području financijske pismenosti.

U 1. radionici na temu „Osnove ekonomije“ prolazili smo kroz tri temeljna gospodarska pitanja, temeljne funkcije tržišta, formiranje i promjenu cijene proizvoda i usluga, odnos ponude i potražnje te fiksne i varijabilne troškove.

U 2. radionici na temu „Osnove porezne pismenosti“ učenici su upoznali vrste trošarina, na što se odnose izravni i neizravni porezi, koliko trenutno iznosi javni dug RH i kako on utječe na BDP, te što sve uključuje bruto plaća.     

 U 3. radionici na temu „Osnove bankarstva“ prezentirane su mogućnosti kreditiranja, razlika između kreditnih i debitnih kartica te uloga Hrvatske narodne banke u poslovanju komercijalnih banaka.  

Pozitivne povratne informacije učenika i njihovo aktivno sudjelovanje, uz prigodno nagrađivanje najuspješnijih, ukazuju na još jednu godinu uspješne realizacije ovog projekta.

Nastavi čitati Projekt Fintelligent

Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Molim učenike završnih razreda da ispunjenu i potpisanu prijavnicu za izradbu i obranu završnog rada dostave u učeničku referadu najkasnije 1. travnja 2021. do 14:00 sati. Potpisane i skenirane prijavnice se mogu poslati putem maila: usz.referada@gmail.com .
Prijavnica se nalazi u prilogu i na ormariću ispred učeničke referade.

Nastavi čitati Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

Obavijest po natječaju za radno mjesto spremačice

 • Kategorija objave:Natječaji

Zagreb, 09.03.2021.

Nakon razmatranja natječajne dokumentacije na natječaj za radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Po natječaju nije bilo odaziva.

Nastavi čitati Obavijest po natječaju za radno mjesto spremačice