Zaključci sa 29. sjednice Školskog odbora održane dana 15.12.2020.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 06.10.2020,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješke i zaključke sa telefonskih sjednica kako slijedi.

Po natječaju za radno mjesto spremačice na puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja nije izabran niti jedan kandidat. Natječaj će se ponoviti.


Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Martinom Žugaj za radno mjesto profesor engleskog jezik, puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja.


Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Mariom Markovićem za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografije, 8 sati nastave tjedno, neodređeno.

Školski odbor daje suglasnost za donošenje odluke o neizboru kandidata po natječaju za profesora informatike i raspisivanje novog natječaja.


Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Evom Gluhak za radno mjesto profesor hrvatskog jezika, 7 sati nastave tjedno, neodređeno.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Tanjom Ivančić za radno mjesto profesor njemačkog jezika, 14 sati nastave tjedno, neodređeno,


Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2021. godinu i projekciju Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2021. godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio reviziju školske knjižnice i otpis knjižnične građe,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o promjeni Godišnjeg plana i programa rada škole,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Jelenu Matić na radnom mjestu spremačice na određeno vrijeme, za Liviu Maričević na radnom mjestu profesora informatike na neodređeno vrijeme, za Mihaelu Marić na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije na određeno vrijeme i za Antoniju Fiket na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na određeno vrijeme.