Zaključci sa 28. sjednice Školskog odbora održane dana 06.10.2020.

  • Kategorija objave:Školski odbor

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.09.2020,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat nove članice Jelene Buturac,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2019./2020. školsku godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2020./2021. školsku godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za 2020./2021. školsku godinu.