Nacionalna oznaka kvalitete za eTwinning projekt |B|e-safe

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Rad na europskim i međunarodnim projektima nastavnika i učenika naše škole ponovno je prepoznat! Ove je godine eTwinning projekt |B|e-safe nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete. Projekt je osmislila i vodila nastavnica Andrea Wawrzynek, a sudjelovali su učenici 3.a razreda (ovogodišnji 4.a) Upravne škole Zagreb te nastavnici i učenici različitih strukovnih škola iz Portugala, Turske, Poljske i Rumunjske. Više o nacionalnoj oznaci kvalitete pročitajte u |više|.

Oznaka kvalitete je konkretno priznanje učiteljima i školama za visoku razinu rada na eTwinning aktivnostima. Za učenike, ovo je poticaj i nagrada za uloženi trud, a za škole je to javno priznanje njihove predanosti kvaliteti i otvorenosti prema suradnji na europskoj razini. Svaki projekt ocjenjuje se prema pet kriterija: pedagoške inovacije i kreativnost, integracija projekta u kurikulum, suradnja partnerskih škola i učenika partnerskih škola, uporaba IKT-a te rezultati, učinak i dokumentiranje.

Čestitamo svim učenicima!