Obrazovni programi u našoj školi

  • Kategorija objave:Upisi

U nastavku se nalazi godišnji fond sati za sva zanimanja Upravne škole Zagreb.

Poslovni tajnik

Red. Br.Nastavni predmetiTjedni br. Sati – razredi
I.II.III.IV.
1.Hrvatski jezik4444
2.Hrvatski poslovni jezik2
3.Strani jezik 1.3333
4.Strani jezik 2.2222
5.Povijest222
6.Zemljopis22
7.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
8.Biologija s ekologijom22
9.Matematika222
10.Uvod u državu i pravo2
11.Informatika i inform. poslovni sustavi3223
12.Sociologija2
13.Osnove poduzetništva i menadžmenta22
14.Ustavni ustroj RH2
15.Poslovna psihologija2
16.Tehnika komuniciranja22
17.Radno pravo3
18.Trgovačko pravo2
19.Kompjutorska daktilografija44
20.Kompjutorska daktilografija. s uredskim praktikumom33
21.Tajničko poslovanje22
UKUPNO28293030
2. IZBORNI PREDMETI
1.Vjeronauk/etika -obvezno1111
2.Latinski jezik22
3.Logika1
4.Filozofija2
5.Ljudska prava2
6.Uvod u knjigovodstvo22
7.MATEMATIKA2
FAKULTATIVNA NASTAVA222
UKUPNO:33363437
STRUČNA PRAKSA404040

Upravni referent

Red. br.Nastavni predmetiTjedni br. Sati – razredi
I.II.III.IV.
1.Hrvatski jezik4444
2.Hrvatski poslovni jezik11
3.Strani jezik 1.3333
4.Strani jezik 2.2222
5.Povijest222
6.Zemljopis22
7.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
8.“Čovijek21
9.Matematika222
10.Sociologija2
11.Vjeronauk / Etika1111
12.Uvod u državu i pravo3
13.Informatika2223
14.Poduzetništvo s menadžmentom2
15.Ustavni ustroj RH2
16.Poslovna psihologija2
17.Uredsko poslovanje i dopisivanje22
18.Radno pravo3
19.Upravni postupak24
20.Kompjutorska daktilografija422
21.Uvod u imovinsko pravo2
22.Uvod u obiteljsko pravo2
23.Gospodarstvo2
24.Knjigovodstvo2
25.Statistika2
UKUPNO30303030
2. IZBORNI PREDMETI
1.Latinski jezik22
2.Logika1
3.Filozofija2
4.Ljudska prava22
5.Javne financije2
6.Matematika2
FAKULTATIVNA NASTAVA222
UKUPNO:32343336
STRUČNA PRAKSA404040

Administrator

Red. br.OPĆEOBRAZOVNI I STRUČNO-TEORIJSKI DIO: nastavni predmetitjedni br. sati – razredi
I.II.UKUPNO
1.  Hrvatski jezik2.5/852.5/70155
1.  Računalstvo2/6868
1.  Tjelesna i zdravstvena kultura1.5/511.5/4293
1.  Vjeronauk/etika1/341/2862
1.  Strani jezik1/341/2828
1.  Poduzetništvo1/2828
1.  Matematika u struci2/681/2896
1.  Osnove ekonomije i prava3/1023/84186
1.  Komunikacija u poslovnoj organizaciji2/682/56124
1.  Izborni predmet
Kompjutorska daktilografija/ poduzetništvo na djelu
2/5656
UKUPNO15/51015/420930
PRAKTIČNI DIO
1.  Praktična nastava14/50414/5041008
UKUPNO TEORIJSKI DIO + PRAKTIČNA NASTAVA:29/101429/9241938

Godišnji fond sati za prvi razred planiran je na bazi 17 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave, a za drugi razred na bazi 14 tjedana teoretske nastave i 18 tjedana praktične nastave.