Radne navike učenika i zadovoljstvo nastavom na daljinu

“Navika je druga priroda.” (Ciceron)

U drugom tjednu lipnja, pred sam završetak nastavne godine, profesorice Celestina Škeljo i Sanja Cetinjanin Thes provele su online istraživanje o radnim navikama učenika i njihovom zadovoljstvu nastavom.

Cilj istraživanja je bio dobiti povratnu informaciju o tome kako su učenici doživjeli (i proživjeli) iznimno neobično razdoblje njihova školovanja tijekom nastave na daljinu, kako su se snašli u novim okolnostima i koliko su bili zadovoljni nastavom, posebice zadacima, metodama rada i nastavom četverogodišnjeg strukovnog predmeta Kompjutorska daktilogradija (s uredskim praktikumom).

Reziltati istraživanja i analiza dobivenih podataka nalaze se u privitku.