Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave 1/2020

  • Kategorija objave:Ponude

Upravna škola Zagreb objavljuje javni poziv za organizaciju dvodnevne izvanučioničke nastave u Budimpešti. Rok za dostavu ponuda je 3. veljače 2020. do 15:00 sati. 

Javno otvaranje ponuda održat će se u Upravnoj školi Zagreb 11. veljače 2020. u 18:00 sati.

Obrazac poziva za dvodnevnu izvanučioničku nastavu možete preuzeti  u prilogu.