PRIJAVA PREDMETNIH ISPITA

  • Kategorija objave:-- Naslovnica

Učenici koji pristupaju polaganju predmetnih ispita trebaju ih prijaviti u učeničkoj referadi na sljedeći način: 

u prilogu pod [više] se nalazi Prijavnica za polaganje predmetnog ispita koju treba popuniti, vlastoručno potpisati i poslati skeniranu ili slikanu na mail: andrea.malek.usz@gmail.com.